Ref.77055

*** ONLINE ***

MIXTA:
5 h aula virtual
15 h teleformació

INICI: 21-10-2021
FINAL: 18-11-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dilluns i dijous de 18:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,28

Persones formades

525
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars

atencio-infermera-al-pacient-amb-accidents-vasculars-77055

El curs consta de 20 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 15 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 5 hores d’aula virtual, repartides en 4 sessions de 1h. Aquestes sessions, es faran els dies 21 i 28 d'octubre i 4 i 11 de novembre de 18:00 a 19:00h. L'horari del 21 d'octubre serà de 18:00 a 20:00h

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.

- Oferir als participants coneixements bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i de les seves patologies més comunes.
- Millorar els coneixements per tenir cura de les persones que han sofert un accident vascular cerebral.
- Dotar els professionals d'eines a l'hora d'atendre i realitzar les cures a les persones amb AVC i la seva familia, per permetre una
major efectivitat en la intervenció infermera.

mes...

1. L’accident cervell vascular
1.1. Tipologies: isquèmia, hemorràgia
2. El perfil clínic de les persones que han sofert AVC
2.1. Atac isquèmic transitori
2.2. Dèficit neurològic isquèmic reversible
2.3. Ictus establert
2.4. Ictus progressiu o en evolució
3. Diagnòstics infermers
4. Introducció a la disfagia
5. Atenció infermera
6. Mètodes de mobilització
7. Cas pràctic

Els alumnes hauran de superar un qüestionari d’avaluació, 20 preguntes d’opció múltiple i un cas pràctic
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

En cas d’estar acreditades pel CCFCPS, per obtenir aquest reconeixement, la puntuació de l’examen final ha de ser igual o superior a 7 punts i la persona ha d’acreditar un 80% d’assistència,

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,28

Persones formades

525
Descarrega la informació del curs aqui.