Ref.77589

*** ONLINE ***

MIXTA:
12 h aula virtual
33 h teleformació

INICI: 20-09-2021
FINAL: 02-11-2021

DURADA: 45 hores

HORARI: dilluns de 15:00 a 17:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,39

Persones formades

226
Descarrega la informació del curs aqui.

Comerç electrònic i botiga virtual

comerc-electronic-i-botiga-virtual-77589

El curs consta de 45 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 33 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 12 hores d’aula virtual, repartides en 4 sessions de 03:00h hores. Aquestes sessions, es faran els dies 20 de setembre; 4,18 i 28 d'octubre de 18:00 a 21:00h

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones aturades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l'economia global i el desenvolupament empresarial.

1. La botiga on-line 1.1. Què és l’ecommerce?
1.2. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic
1.3. Botigues virtuals, tipus de comerç B2B, B2C I B2B2C
2. Eines per crear una botiga en línia
2.1. Etapes prèvies a la creació de la botiga virtual; estructura.
2.2. Posada en marxa d’una botiga virtual.
2.3. Normativa sobre protecció de dades i comerç electrònic .
3. Publicitat i màrqueting on–line
3.1. Catàlegs en línia
3.2. Publicitat de la botiga virtual
3.3. Pla de màrqueting on-line
3.4. Xarxes socials a la botiga on-line
3.5. Tècniques de fidelització
4. Logística
4.1. Procés de compres
4.2. Gestió de comandes
4.3. Sistema de pagament
4.4. Distribució : Enviaments de mercaderia
5. Atenció al client

Examen d’autoavaluació final tipus test.
Cas pràctic amb dos preguntes avaluables
Pes de l'avaluació: 20%

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,39

Persones formades

226
Descarrega la informació del curs aqui.