Ref.76829

*** ONLINE ***

MIXTA:
7 h aula virtual
18 h teleformació

DURADA: 25 hores

HORARI:

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,92
Descarrega la informació del curs aqui.

Competències per a un teletreball efectiu

competencies-per-a-un-teletreball-efectiu-76829

- Conèixer les principals diferències entre el teletreball i el treball presencial.
- Aprofundir en la comunicació digital quan és necessària i com ha se ser perquè sigui efectiva.
- Aprendre les claus per a una autogestió adequada.
- Determinar el concepte de col·laboració/cooperació com element clau en el teletreball.
- Aprendre a organitzar de manera eficaç el temps per realitzar un teletreball efectiu.
- Conèixer diferents mètodes d’organització i planificació.
- Aprendre a treballar en equip de manera virtual.
- Prendre consciència de la importància del interès per aprendre per una bona adaptació al teletreball.

1. Principals diferències entre el teletreball i el treball presencial (2 hores)
1.1. Definició del teletreball.
1.2. Principals diferències entre teletreball i treball presencial
1.3. Principals competències per desenvolupar un teletreball efectiu.
1.4. Teletreball saludable: Espai de treball i mobiliari. Equip de teletreball. Fatiga postural i visual: estiraments i exercicis

2. Desenvolupament d’habilitats per a l’autogestió (10 hores)
2.1. Motivació i automotivació
2.2. Hàbits per al teletreball: Errors més freqüents. Desaprendre els mals hàbits. Establir bons hàbits.
2.3. Assertivitat i autoassertivitat
2.4. Resolució de problemes per compte propi
2.5. Independència: Com afrontar les dificultats sol sense els company i els caps al costat. Com reconèixer que no puc afrontar sol i he demanar ajuda.
2.6. Balanç: Com trobar l’equilibri per que sacrificar coses personals no sigui la norma. Eines per no caure en els extrem de treballar molt a fer molt poc. Establir un horari i la disciplina com element cabdal.
2.7. Interès per l’aprenentatge: El teletreball com a mètode de treball de canvi constant. Planificar temps de aprendre com eina per la ràpida adaptació els canvis. La curiositat sobre les tendències del camp professional com element d’adaptació.

3. Comunicació online i treball en equip (8 hores)
3.1. Reunions de treball online: quan i per a què: Coordinació. Presentació i seguiment de projectes. Assistència tècnica. Formació
3.2. Preparació de reunions online: Requisits tècnics. Definició d’objectius. Participants. Rol de moderador/a
3.3. Sistemes de comunicació online: Videoconferències i xats: Infraestructura. Aplicacions. Ús i funcionament d’aplicacions
3.4. Compartir documents
3.5. Seguretat en la comunicació i treball online
3.6. Col·laboració en l’entorn digital: Elements claus per un perfil col·laboratiu: empatia, compliment dels objectius i compromisos adquirits, oferiment

4. Organització del temps (5 hores)
4.1. Planificació i flexibilitat
4.2. Prioritats i objectius assolibles
4.3. Identificació i eliminació dels lladres del temps
4.4. Establiment d’horaris i objectius:
4.5. La matriu urgent / essencial
4.6. Ajustament i adhesió a terminis
4.7. Procrastinació

L'avaluació final de curs contemplarà una avaluació teòrica de tots els continguts desenvolupats en el curs a través d'una prova tipus test amb 10 preguntes d’opcions múltiples i una prova pràctica de transferència de continguts que consistirà en l'anàlisi i aprofundiment i exposició d'una habilitat d’autogestió . La nota serà la mitjana d’ambdues proves.

Pes de 60% de la nota final

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,92
Descarrega la informació del curs aqui.