Ref.76851

*** ONLINE ***

MIXTA:
15 h aula virtual
15 h teleformació

INICI: 16-10-2021
FINAL: 10-11-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 13:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,45

Persones formades

323
Descarrega la informació del curs aqui.

Eines de coaching nivell 1

eines-de-coaching-nivell-1-76851

- Conèixer què és el coaching, els seus principis bàsics i els factors que hi intervenen.
- Utilitzar el coaching en diversos contexts

1. Què és el coaching?
1.1. Definició del terme.
1.2. Origen del terme.
1.3. Base teòrica del coaching.
1.4. Diferències entre altres disciplines.
2. La professió del Coach.
2.1. Codi ètic.
2.2. Competències del coach.
2.3. Fases del procés de coaching.
2.4. Marc del procés de coaching.
3. Mètode GROW
3.1. L’objectiu – àrees de la vida
3.2. Validar l’objectiu
3.3. Explorar la realitat
3.4. Obrir les opcions
3.5. El pla d’acció
4. Marc conceptual de les emocions.
5. Competències emocionals.
6. Intel·ligència emocional i coaching.
6.1. Emocions que influeixen positivament en un procés de coaching, com potenciar-les.
6.2. Emocions que obstaculitzen un procés de coaching, com regular-les.

L'avaluació final de curs contemplarà una avaluació teòrica de tots els continguts desenvolupats en el curs a través d'una prova tipus test amb opcions múltiples i una prova pràctica de transferència de continguts que consistirà en l'anàlisi i desenvolupament d'una eina de COACHING i la seva exposició oral.
Pes de 60% de la nota final

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,45

Persones formades

323
Descarrega la informació del curs aqui.