Ref.69002

Barcelona

Mixta

LLOC: Fundació Paco Puerto.
Via Laietana 16-18 8è

INICI: 05-10-2019
FINAL: 26-10-2019

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17382
Descarrega la informació del curs aqui.

M Mètode globalitzat. Treball per projectes

m-metode-globalitzat-treball-per-projectes-69002

Activitat reconeguda en resolució de data 20/03/2019 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

El curs té 10 hores presencials i 20 hores online.
Les sessions presencials seran els dies
05/10/2019 i 26/10/2019 en horari de 9 a 14:00h.
Les 20 hores restants, es faran en la modalitat de teleformació, a través de la nostra plataforma entre aquestes dates.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Conèixer i recordar el marc teòric de coneixements. Com justificar i fonamentar la nostra pràctica educativa.
- Saber en què consisteixen les metodologies globalitzades i perquè és important utilitzar-les.
- Introduir conceptes bàsics de la metodologia del Treball per Projectes. Treball cooperatiu.
- Avaluar el treball per projectes. Avaluar per competències. Com i per què?
- Descobrir quin paper hi juga el mestre en el Treball per projectes. Compromís i motivació.

1. Què vol dir treballar per projectes?
2. Els projectes i el cicle d'aprenentatge
3. L'art de fer preguntes investigables.
4. La cerca i el tractament de la informació a l'aula
5. Tot projecte té un producte final? El projecte està enfocat a l'elaboració del producte?
6. Com avaluarem un projecte?

Realització prova final avaluable: prova final tipus test de 10 preguntes de resposta única a partir de varies propostes, realitzada des de la plataforma online (avaluació final online de correcció síncrona).

Durant la part presencial, els alumnes crearan un projecte relacionat amb els temes treballats a l'aula.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17382
Descarrega la informació del curs aqui.