• Activitats físiques i esportives
  • Administració i gestió
  • Agrària
  • Arts gràfiques
  • Comerç i màrqueting
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Ensenyament i formació
  • Fabricació mecànica
  • Formació complementària transversal
  • Hostaleria i turisme
  • Idiomes
  • Imatge i so
  • Informàtica i comunicacions
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Administració_Funció Pública (Oposicions)
  • Activitats culturals i recreatives (1 curs)
  • Activitats físiques i esportives recreatives
  • Administració i auditoria (3 cursos)
  • Agricultura
  • Alemany (2 cursos)
  • Anglès (2 cursos)
  • Assistència social
  • Atenció al client
  • Atenció sanitària (no infermeria) (1 curs)
  • Atenció social (4 cursos)
  • Català
  • Compra-Venda (1 curs)
  • Construccions metàl·liques i soldadura
  • Control i seguretat (2 cursos)
  • Convivència i mediació escolar
  • Cures auxiliars i infermeria (10 cursos)
  • Desenvolupament
  • Dietètica (2 cursos)
  • Disseny i multimèdia (3 cursos)
  • Edició
  • Electricitat (1 curs)
  • Electromecànica de vehicles (1 curs)
  • Energia renovable
  • Formació i educació
  • Forn, pastisseria, confiteria
  • Francès
  • Funció pública
  • Gestió ambiental
  • Gestió i consultoria empresarial-legislació
  • Habilitats personals i interpersonals (8 cursos)
  • Igualtat d'oportunitats
  • Indústries de begudes
  • Informació i comunicació
  • Informàtica (1 curs)
  • Intervenció educativa (9 cursos)
  • Llengua de signes (1 curs)
  • Logística comercial i gestió del transport
  • Maquinària i equips industrials
  • Mecànica
  • Metodologia didàctica (1 curs)
  • Màrqueting i relacions públiques (4 cursos)
  • Ofimàtica i Internet (6 cursos)
  • Orientació laboral
  • Produccions fotogràfiques (2 cursos)
  • Qualitat
  • Ramaderia
  • Recursos humans i personal (1 curs)
  • Restauració (3 cursos)
  • Rus
  • Seguretat i salut laboral (7 cursos)
  • Serveis i productes sanitaris
  • Transport per carretera (3 cursos)
  • Turisme (1 curs)
  • Autonòmica: Generalitat (4 cursos)
  • Educació (19 cursos)
  • Local: Ajuntaments i Diputacions (1 curs)
  • Sanitat: ICS
  • Especialització (2 cursos)
  • ADOBE Ilustrator I
  • ADOBE Photoshop (1 curs)
  • Acompanyament durant el procés de dol (1 curs)
  • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) (1 curs)
  • Agents del procès comunitari
  • Alemany A.1.A.
  • Alemany A.1.B. (1 curs)
  • Alemany A.2.A. (1 curs)
  • Analítica Web i pla de màrqueting digital (1 curs)
  • Anglès A1.A
  • Anglès A1.B
  • Anglès A2.A
  • Anglès A2.B
  • Anglès B1.A
  • Anglès B1.B
  • Anglès B1.C
  • Anglès B1.D
  • Anglès B2.A
  • Anglès B2.B
  • Anglès B2.C
  • Anglès B2.D
  • Anglès C1.A
  • Anglès C1.B
  • Anglès C1.C
  • Anglès C1.D
  • Anglès C2.A
  • Anglès C2.B
  • Anglès professional per a activitats comercials
  • Anglès: Atenció al públic
  • Animació sociocultural
  • Anàlisi de balanços
  • Aprenentatge basat en projectes
  • Aspectes ambientals de l'organizació
  • Aspirant a vigilant de seguretat privada
  • Aspirant escorta privat
  • Assistència en la gestió dels procediments tributaris
  • Atenció a la diversitat
  • Atenció a la diversitat: TDA (2 cursos)
  • Atenció a la diversitat: autisme (1 curs)
  • Atenció a la diversitat: dislèxia (3 cursos)
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
  • Atenció al client, consumidor o usuari
  • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
  • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
  • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
  • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars (2 cursos)
  • Atenció infermera al pacient oncològic
  • Atenció infermera al pacient ostomitzat (1 curs)
  • Atenció infermera en un servei d'urgències
  • Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials
  • Auditoria
  • Autocad 2D (1 curs)
  • Autocad 2D i 3D
  • Autocad 3D (1 curs)
  • Automatització Programable I (1 curs)
  • Automatització Programable II
  • Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
  • Funció pública (1 curs)
  • Activitat de les administracions públiques. La contractació (1 curs)
  • Bon govern i transparència. Administració digital
  • Procediment administratiu de les administracions públiques i Règim jurídic del sector públic
  • Benestar animal
  • Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal
  • Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
  • Business English - Banking and Finances
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies (3 cursos)
  • Català B
  • Català C
  • Català. Certificat de nivell superior de català (C2)
  • Ciberbullying: intervenció socioeducativa (1 curs)
  • Com el·laborar un pla de màrqueting digital
  • Com parlar en públic
  • Comerç a través de les xarxes socials
  • Comerç electrònic i botiga virtual (1 curs)
  • Community manager (3 cursos)
  • Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
  • Comptabilitat avançada (1 curs)
  • Comptabilitat bàsica
  • Comptabilitat i fiscalitat
  • Comptabilitat informatitzada (2 cursos)
  • Conducció de reunions
  • Construcció de pàgines web
  • Contenció emocional per a educadors II
  • Contextos socials d'intervenció comunitària
  • Contractació
  • Control de pànic col·lectiu (1 curs)
  • Controlador d'accessos
  • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
  • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)
  • Cuina (1 curs)
  • Cuina de temporada
  • Cuina japonesa (1 curs)
  • Cuinar i conservar al buit
  • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria (2 cursos)
  • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies (1 curs)
  • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària (1 curs)
  • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable
  • Cures d'auxiliar d'infermeria en pediatria
  • Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat
  • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
  • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
  • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D
  • Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)
  • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I
  • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks
  • Disseny i organització del magatzem
  • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D (1 curs)
  • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D
  • Docència de la formació professional per a l'ocupació
  • Eines de coaching nivell 1
  • Eines de coaching nivell 2
  • Eines de comunicació per intervencions públiques
  • Eines google
  • Eines pel guia turístic
  • Eines per a la mediació
  • El menjador escolar
  • Electricitat industrial
  • English immersion
  • Enologia
  • Entrevista per competències
  • Ergonomia i higiene postural
  • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis
  • Estratègies de Marketing 2.0
  • Estratègies de Màrqueting digital
  • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
  • Fabricació additiva per impressió 3D
  • Finances per a no financers
  • Fiscalitat operativa
  • Foment i suport associatiu
  • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
  • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
  • Fotografia digital i tractament d'imatges (1 curs)
  • Francès A.1.A.
  • Francès A.1.B.
  • Francès A.2.A
  • Francès A.2.B
  • Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
  • Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
  • Gestió administrativa sanitària
  • Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
  • Gestió comercial de vendes
  • Gestió de comandes i estoc
  • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
  • Gestió de conflictes i procés de mediació (1 curs)
  • Gestió de l'equip de treball del magatzem
  • Gestió de l'estrés
  • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
  • Gestió de la força de vendes i equips de comercials
  • Gestió de les operacions d'emmagatzematge
  • Gestió de màrqueting i comunicació
  • Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
  • Gestió del canvi en l'organització
  • Gestió del temps
  • Google analytics I google metatags (1 curs)
  • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
  • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana (1 curs)
  • Guia caní
  • Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
  • Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
  • Habilitats de comunicació (1 curs)
  • Habilitats directives
  • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
  • Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
  • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (1 curs)
  • Infeccions nosocomials (2 cursos)
  • Infermera i farmacologia avançada
  • Infermera i farmacologia bàsica (1 curs)
  • Informació i atenció al client/consumidor/usuari
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès (1 curs)
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
  • Inglés básico
  • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana
  • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
  • Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
  • Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
  • Integració de components de programari en pàgines web
  • Intel·ligència emocional (1 curs)
  • Intel·ligència emocional i resolució de conflictes.
  • Intermediate English Conversation (1 curs)
  • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
  • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
  • Introducció a Internet de les Coses
  • Introducció al Lean Manufacturing
  • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil
  • L'assetjament en l'àmbit sanitari
  • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
  • La cuina dels arrossos
  • Lideratge d'equips (3 cursos)
  • Llançament i implantació de productes i serveis
  • Llei de protecció de dades
  • Logística integral
  • M Formació programada per les empreses (1 curs)
  • M Mètode globalitzat. Treball per projectes (1 curs)
  • M Treball amb les intel·ligències múltiples
  • MOS: Microsoft Office Access (1 curs)
  • MOS: Microsoft Office Excel
  • MOS: Microsoft Office Excel II
  • MOS: Microsoft Office PowerPoint
  • MOS: Microsoft Office Word
  • MOS: Microsoft Office Word II
  • Malalts terminals i cures pal·liatives
  • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
  • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
  • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
  • Manteniment d'instal·lacions
  • Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Marc normatiu personal laboral
  • Mecanització per arrencament de ferritja
  • Mecanitzat per arrancada de ferritja
  • Mecanizado por arranque de viruta multinivel torno, fresadora convencional y CNC
  • Mediació comunitària
  • Metodologia CLIL (AICLE)
  • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
  • Metodologia de la dinamització comunitària
  • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana
  • Mindfulness
  • Mobilització i trasllat de pacients
  • Muntatge d'instal·acions solars fotovoltàiques
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
  • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
  • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
  • Màrqueting cultural
  • Mètode globalitzat. Treball per projectes
  • Negociació i tancament eficaç de vendes
  • Neurolideratge
  • Neuromàrqueting
  • Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
  • Nutrició i dietètica (2 cursos)
  • Nòmines i Seguretat Social I
  • Nòmines i Seguretat Social II (1 curs)
  • Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
  • Ofimàtica
  • Operacions bàsiques de cuina
  • Operacions de venda
  • Operador en central receptora d'alarmes
  • Optimització de la cadena logística
  • Organització comercial
  • Organització d'un sistema d'informació de consum
  • Organització de magatzems
  • Organització i gestió de magatzems
  • Orientacions per a la programació didàctica
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària (19 cursos)
  • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
  • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL
  • Orientacions per a la programació didàctica Primària Educació Física
  • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
  • Participació ciutadana
  • Personal branding
  • Plans d'igualtat
  • Posicionament web SEO/SEM
  • Preelaboració i conservació d'aliments
  • Preparació ACTIC nivell bàsic (3 cursos)
  • Preparació ACTIC nivell mitjà (2 cursos)
  • Preparació accés a l'administració local. Grup A
  • Preparació accés a l'administració local. Grup C
  • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2 (1 curs)
  • Preparació de l'oposició al cos d'Administratius a la Generalitat de Catalunya.
  • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació de l'oposició al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Part general
  • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya (2 cursos)
  • Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius
  • Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
  • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú
  • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria
  • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
  • Preparació oposicions ICS: tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya (2 cursos)
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: grup C2
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A1
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2
  • Preparació per a l'accés al cos d'Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya.
  • Prevenció de conflictes
  • Prevenció de riscos ambientals
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) (3 cursos)
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) (1 curs)
  • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
  • Primers auxilis (2 cursos)
  • Procediment administratiu
  • Processos per arrencament de ferritja
  • Procés de mecanització per arrencada de ferritja
  • Programacions culturals (1 curs)
  • Programació neurolingüística (1 curs)
  • Programar en competències
  • Projectes d'animació cultural
  • Promocions en espais comercials
  • Promoció i negoci a través de les xarxes socials
  • Publicació de pàgines web
  • Rebosteria
  • Replantejament d'instal·lacions solars fotovoltàiques
  • Resolució de conflictes (1 curs)
  • Resolució de conflictes i mediació escolar
  • Robòtica
  • Salut emocional per a educadors i docents
  • Salut i exercici físic per l'esquena
  • Seguretat a Internet i dispositius mòbils
  • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupaciót
  • Serveis assistencials a persones amb dependència
  • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
  • Serveis assistencials en salut mental (2 cursos)
  • Sistema smed i metodologia 5S
  • Sistemes de gestió ambiental
  • Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
  • Soldadura: MIG-MAG
  • Soldadura: TIG
  • Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
  • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà)
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic)
  • TEI_Preparació concurs oposició
  • Tapes, canapès i pinxos (1 curs)
  • Tecnologia específica d'automoció: Software (1 curs)
  • Transport de seguretat
  • Treball en equip (1 curs)
  • Tècniques culinàries
  • Tècniques de massatge
  • Tècniques de negociació
  • Tècniques de relaxació
  • Tècniques de venda i formació de venedors
  • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització
  • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació
  • Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar (2 cursos)
  • Vigilant d'explosius
  • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa
  • Xarxes socials
  • Finances públiques
  • Organització sector públic
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música
  • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament

Cursos amb preinscripcions obertes


  • Acompanyament durant el procés de dol - + TALENT del 17-09-2019 a 08-10-2019
  • Activitat de les administracions públiques. La contractació - Fundació Paco Puerto del 10-10-2019 a 21-11-2019
  • ADOBE Photoshop - IES MONTILIVI del 19-09-2019 a 12-11-2019
  • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) - IES MONTILIVI del 25-09-2019 a 18-11-2019
  • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries - IES MONTILIVI del 03-10-2019 a 24-10-2019
  • Alemany A1.B - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 09-09-2019 a 27-11-2019
  • Alemany A2.A - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 17-09-2019 a 14-11-2019
  • Analítica Web i pla de màrqueting digital - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 08-10-2019 a 14-11-2019
  • Atenció a la diversitat: autisme - Fundació Paco Puerto Terrassa del 14-09-2019 a 26-10-2019
  • Atenció a la diversitat: dislèxia - + TALENT del 16-09-2019 a 23-10-2019
  • Atenció a la diversitat: dislèxia - INSTITUT CARLES VALLBONA del 21-10-2019 a 13-11-2019
  • Atenció a la diversitat: dislèxia - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 16-09-2019 a 09-10-2019
  • Atenció a la diversitat: TDA - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 22-10-2019 a 14-11-2019
  • Atenció a la diversitat: TDA - INSTITUT CARLES VALLBONA del 25-09-2019 a 17-10-2019
  • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars - + TALENT del 07-10-2019 a 28-10-2019
  • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars - CCOO Tortosa del 07-10-2019 a 21-10-2019
  • Atenció infermera al pacient ostomitzat - + TALENT del 21-10-2019 a 11-11-2019
  • Autocad 2D - INSTITUT EL PALAU del 24-09-2019 a 17-10-2019
  • Autocad 3D - INSTITUT EL PALAU del 22-10-2019 a 14-11-2019
  • Automatització Programable I - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 07-10-2019 a 14-11-2019
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Cornellà del 21-10-2019 a 31-10-2019
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Girona del 28-09-2019 a 09-11-2019
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 01-10-2019 a 12-10-2019
  • Ciberbullying: intervenció socioeducativa - IES MONTILIVI del 17-10-2019 a 14-11-2019
  • Comerç electrònic i botiga virtual - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 07-10-2019 a 13-11-2019
  • Community manager - INSTITUT CARLES VALLBONA del 08-10-2019 a 20-11-2019
  • Community manager - CENTRE DE PROMOCIO ECONOMICA (AJ. PRAT DE LLGAT) del 23-09-2019 a 20-11-2019
  • Community manager - Fointec Informàtica, SLU del 28-09-2019 a 16-11-2019
  • Comptabilitat avançada - INSTITUT CARLES VALLBONA del 23-09-2019 a 27-11-2019
  • Comptabilitat informatitzada - INSTITUT CARLES VALLBONA del 01-10-2019 a 21-11-2019
  • Comptabilitat informatitzada - Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) del 16-09-2019 a 30-10-2019
  • Control de pànic col·lectiu - Fundació Paco Puerto del 14-10-2019 a 21-10-2019
  • Cuina - CEMFO AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET del 23-10-2019 a 13-11-2019
  • Cuina japonesa - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 02-10-2019 a 21-10-2019
  • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria - CCOO Cornellà del 16-09-2019 a 02-10-2019
  • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria - + TALENT del 08-10-2019 a 29-10-2019
  • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies - CCOO Cornellà del 28-10-2019 a 13-11-2019
  • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària - CCOO Cornellà del 07-10-2019 a 23-10-2019
  • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D - INSTITUT EL PALAU del 16-09-2019 a 09-10-2019
  • Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dues especialitats) - Fundació Paco Puerto del 16-09-2019 a 19-09-2019
  • Fotografia digital i tractament d'imatges - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 19-09-2019 a 24-10-2019
  • Funció pública - Fundació Paco Puerto del 15-10-2019 a 05-11-2019
  • Gestió de conflictes i procés de mediació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-09-2019 a 09-10-2019
  • Google analytics I google metatags - EFOSI del 09-10-2019 a 06-11-2019
  • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana - CCOO Granollers del 26-09-2019 a 28-10-2019
  • Habilitats de comunicació - + TALENT del 18-09-2019 a 18-10-2019
  • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 26-09-2019 a 12-11-2019
  • Infeccions nosocomials - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-09-2019 a 30-09-2019
  • Infeccions nosocomials - + TALENT del 08-10-2019 a 29-10-2019
  • Infermera i farmacologia bàsica - Fundació Paco Puerto del 21-10-2019 a 11-11-2019
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès - CCOO Girona del 23-09-2019 a 11-11-2019
  • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto del 07-10-2019 a 06-11-2019
  • Intermediate English Conversation - INSTITUT CARLES VALLBONA del 28-10-2019 a 27-11-2019
  • Lideratge d'equips - ASSOCIACIÓ MIFAS del 24-10-2019 a 26-11-2019
  • Lideratge d'equips - + TALENT del 17-09-2019 a 17-10-2019
  • Lideratge d'equips - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-10-2019 a 13-11-2019
  • M Formació programada per les empreses - Fundació Paco Puerto del 16-10-2019 a 06-11-2019
  • M Mètode globalitzat. Treball per projectes - Fundació Paco Puerto del 05-10-2019 a 26-10-2019
  • MOS: Microsoft Office Access - Fundació Paco Puerto Terrassa del 22-10-2019 a 29-11-2019
  • Nòmines i Seguretat Social II - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 02-10-2019 a 04-11-2019
  • Nutrició i dietètica - Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) del 17-09-2019 a 17-10-2019
  • Nutrició i dietètica - + TALENT del 16-09-2019 a 21-10-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 28-09-2019 a 30-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Mediterrània del 28-09-2019 a 30-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 28-09-2019 a 30-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Mediterrània del 28-09-2019 a 30-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Mediterrània del 28-09-2019 a 30-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Centre Civic Onyar del 28-09-2019 a 14-12-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Centre Civic Onyar del 28-09-2019 a 14-12-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - IES MONTILIVI del 26-09-2019 a 28-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Andreu Nin del 27-09-2019 a 29-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto Terrassa del 27-09-2019 a 29-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Andreu Nin del 27-09-2019 a 29-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - CCOO Tortosa del 27-09-2019 a 29-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Mediterrània del 28-09-2019 a 30-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 27-09-2019 a 29-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Andreu Nin del 27-09-2019 a 29-11-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 18-01-2020 a 14-03-2020
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 18-01-2020 a 14-03-2020
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 17-01-2020 a 13-03-2020
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - + TALENT del 05-10-2019 a 30-11-2019
  • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2 - CCOO Girona del 28-09-2019 a 30-11-2019
  • Preparació ACTIC nivell bàsic - + TALENT del 02-10-2019 a 28-10-2019
  • Preparació ACTIC nivell bàsic - + TALENT del 02-10-2019 a 28-10-2019
  • Preparació ACTIC nivell bàsic - del 01-09-2019 a 28-03-2020
  • Preparació ACTIC nivell mitjà - + TALENT del 01-10-2019 a 12-11-2019
  • Preparació ACTIC nivell mitjà - del 01-09-2019 a 28-03-2020
  • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya - + TALENT del 19-10-2019 a 02-05-2020
  • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya - EFOSI del 28-09-2019 a 20-06-2020
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya - Fundació Paco Puerto del 26-09-2019 a 19-12-2019
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya - + TALENT del 19-10-2019 a 14-12-2019
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CCOO Cornellà del 15-10-2019 a 14-11-2019
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CENTRE D'ESTUDIS PLA D'URGELL, SCCL del 04-10-2019 a 15-11-2019
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CONSORCI SANITARI TERRASSA del 14-10-2019 a 06-11-2019
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) - Fundació Paco Puerto del 26-09-2019 a 21-11-2019
  • Primers auxilis - CCOO Reus del 01-10-2019 a 22-10-2019
  • Primers auxilis - IES MONTILIVI del 08-10-2019 a 12-11-2019
  • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto del 08-10-2019 a 31-10-2019
  • Programacions culturals - Fundació Paco Puerto del 30-09-2019 a 15-11-2019
  • Resolució de conflictes - ASSOCIACIÓ MIFAS del 25-10-2019 a 27-11-2019
  • Serveis assistencials en salut mental - Fundació Paco Puerto del 15-10-2019 a 07-11-2019
  • Serveis assistencials en salut mental - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 17-09-2019 a 17-10-2019
  • Tapes, canapès i pinxos - IES ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA del 18-10-2019 a 12-11-2019
  • Tecnologia específica d'automoció: Software - CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D'AUTOMOCIÓ del 17-09-2019 a 14-11-2019
  • Treball en equip - ASSOCIACIÓ MIFAS del 24-09-2019 a 22-10-2019
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 01-10-2019 a 14-11-2019
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 14-10-2019 a 13-11-2019