• Activitats físiques i esportives
  • Administració i gestió
  • Administració_Funció Pública (Oposicions)
  • Agrària
  • Arts gràfiques
  • Comerç i màrqueting
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Ensenyament i formació
  • Fabricació mecànica
  • Formació complementària transversal
  • Hostaleria i turisme
  • Idiomes
  • Imatge i so
  • Indústria alimentària
  • Informàtica i comunicacions
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Activitats culturals i recreatives (3 cursos)
  • Activitats físiques i esportives recreatives
  • Administració i auditoria (2 cursos)
  • Agricultura
  • Alemany (1 curs)
  • Anglès (15 cursos)
  • Assistència social (1 curs)
  • Atenció al client
  • Atenció sanitària (no infermeria) (3 cursos)
  • Atenció social
  • Autonòmica: Generalitat (4 cursos)
  • Català
  • Compra-Venda (3 cursos)
  • Construccions metàl·liques i soldadura (3 cursos)
  • Control i seguretat (1 curs)
  • Convivència i mediació escolar
  • Cures auxiliars i infermeria (2 cursos)
  • Desenvolupament (1 curs)
  • Dietètica (2 cursos)
  • Disseny i multimèdia (1 curs)
  • Edició
  • Educació (4 cursos)
  • Electricitat (6 cursos)
  • Electromecànica de vehicles
  • Energia renovable
  • Equips electrònics (1 curs)
  • Especialització
  • Formació i educació
  • Forn, pastisseria, confiteria
  • Francès (2 cursos)
  • Funció pública
  • Gestió ambiental
  • Gestió i consultoria empresarial-legislació
  • Habilitats personals i interpersonals (18 cursos)
  • Igualtat a l'àmbit laboral i educatiu
  • Indústries de begudes (1 curs)
  • Informació i comunicació
  • Informàtica
  • Intervenció educativa (4 cursos)
  • Llengua de signes (2 cursos)
  • Local: Ajuntaments i Diputacions (1 curs)
  • Logística comercial i gestió del transport (2 cursos)
  • Maquinària i equips industrials (1 curs)
  • Mecànica (2 cursos)
  • Metodologia didàctica (1 curs)
  • Màrqueting i relacions públiques (2 cursos)
  • Ofimàtica i Internet (16 cursos)
  • Orientació laboral
  • Produccions fotogràfiques
  • Qualitat
  • Ramaderia
  • Recursos humans i personal
  • Restauració (4 cursos)
  • Rus
  • Sanitat: ICS
  • Seguretat i salut laboral (7 cursos)
  • Serveis i productes sanitaris
  • Transport per carretera (3 cursos)
  • Turisme
  • Tècnic de formació
  • A2.A Llengua de Signes Catalana
  • A2.B Llengua de Signes Catalana
  • A2.C Llengua de Signes Catalana
  • A2.D Llengua de Signes Catalana (1 curs)
  • ADOBE Ilustrator I
  • ADOBE Photoshop
  • Acompanyament durant el procés de dol (2 cursos)
  • Activitat de les administracions públiques. La contractació
  • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)
  • Agents del procès comunitari
  • Alemany A1.A
  • Alemany A1.B
  • Alemany A2.A
  • Alemany A2.B (1 curs)
  • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
  • Analítica Web i pla de màrqueting digital
  • Anglès A1.A
  • Anglès A1.B
  • Anglès A2.A
  • Anglès A2.B (1 curs)
  • Anglès B1.A (1 curs)
  • Anglès B1.B (3 cursos)
  • Anglès B1.C (2 cursos)
  • Anglès B1.D (1 curs)
  • Anglès B2.A
  • Anglès B2.B (3 cursos)
  • Anglès B2.C
  • Anglès B2.D (1 curs)
  • Anglès C1.A (1 curs)
  • Anglès C1.B
  • Anglès C1.C
  • Anglès C1.D (1 curs)
  • Anglès C2.A
  • Anglès C2.B
  • Anglès C2.C
  • Anglès C2.D (1 curs)
  • Anglès professional per a activitats comercials
  • Anglès: Atenció al públic
  • Animació sociocultural
  • Anàlisi de balanços
  • Aprenentatge basat en projectes
  • Aspectes ambientals de l'organizació
  • Aspirant a vigilant de seguretat privada
  • Aspirant escorta privat
  • Assistència en la gestió dels procediments tributaris
  • Atenció a la diversitat
  • Atenció a la diversitat: TDA
  • Atenció a la diversitat: autisme
  • Atenció a la diversitat: dislèxia (1 curs)
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
  • Atenció al client, consumidor o usuari
  • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
  • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
  • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
  • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars
  • Atenció infermera al pacient oncològic (1 curs)
  • Atenció infermera al pacient ostomitzat
  • Atenció infermera en un servei d'urgències
  • Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials
  • Auditoria
  • Autocad 2D
  • Autocad 2D i 3D
  • Autocad 3D
  • Automatització Programable I (3 cursos)
  • Automatització Programable II (1 curs)
  • Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
  • Benestar animal
  • Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal
  • Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
  • Bon govern i transparència. Administració digital
  • Business English - Banking and Finances
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies (3 cursos)
  • Català B
  • Català C
  • Català. Certificat de nivell superior de català (C2)
  • Ciberbullying: intervenció socioeducativa
  • Com el·laborar un pla de màrqueting digital
  • Com parlar en públic
  • Comerç a través de les xarxes socials
  • Comerç electrònic i botiga virtual (1 curs)
  • Community manager (1 curs)
  • Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
  • Comptabilitat avançada
  • Comptabilitat bàsica (2 cursos)
  • Comptabilitat informatitzada
  • Conducció de reunions
  • Construcció de pàgines web
  • Contenció emocional per a educadors II
  • Contractació
  • Control de pànic col·lectiu
  • Controlador d'accessos (1 curs)
  • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
  • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)
  • Cuina (1 curs)
  • Cuina de temporada (1 curs)
  • Cuina japonesa
  • Cuinar i conservar al buit
  • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria
  • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies
  • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària
  • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable (1 curs)
  • Cures d'auxiliar d'infermeria en pediatria
  • Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat
  • Cures infermeres al pacient cremat
  • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
  • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament (1 curs)
  • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
  • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D
  • Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)
  • Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D)
  • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I
  • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks (1 curs)
  • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D
  • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D
  • Diversitat sexual i afectiva a l'empresa
  • Diversitat sexual i afectiva a l'escola
  • Docència de la formació professional per a l'ocupació
  • Eines de coaching nivell 1 (2 cursos)
  • Eines de coaching nivell 2
  • Eines de comunicació per intervencions públiques
  • Eines google
  • Eines pel guia turístic
  • Eines per a la mediació
  • Eines per a un ús no sexista del llenguatge
  • El menjador escolar (1 curs)
  • Electricitat industrial (2 cursos)
  • English immersion
  • Enologia (1 curs)
  • Entrevista per competències
  • Ergonomia i higiene postural (1 curs)
  • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis
  • Estratègies de Marketing 2.0
  • Estratègies de Màrqueting digital
  • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
  • Fabricació additiva per impressió 3D (1 curs)
  • Finances per a no financers
  • Finances públiques
  • Fiscalitat operativa
  • Foment i suport associatiu
  • Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius
  • Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament
  • Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dues especialitats)
  • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
  • Formació per a la Comissió d'Igualtat. La importància del seguiment i l'avaluació
  • Formació per a tutors d'empresa
  • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
  • Fotografia digital i tractament d'imatges
  • Francès A1.A (1 curs)
  • Francès A1.B
  • Francès A2.A
  • Francès A2.B (1 curs)
  • Funció pública
  • Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
  • Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
  • Gestió administrativa sanitària (1 curs)
  • Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
  • Gestió comercial de vendes
  • Gestió de comandes i estoc
  • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
  • Gestió de conflictes i procés de mediació
  • Gestió de l'estrés (2 cursos)
  • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris (1 curs)
  • Gestió de la força de vendes i equips de comercials
  • Gestió de màrqueting i comunicació
  • Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
  • Gestió del canvi en l'organització
  • Gestió del temps
  • Google analytics I google metatags
  • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
  • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana
  • Guia caní
  • Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
  • Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
  • Habilitats de comunicació (1 curs)
  • Habilitats directives
  • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
  • Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
  • Infeccions nosocomials
  • Infermera i farmacologia avançada
  • Infermera i farmacologia bàsica
  • Informació i atenció al client/consumidor/usuari
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
  • Inglés básico
  • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (1 curs)
  • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
  • Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
  • Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
  • Integració de components de programari en pàgines web
  • Intel·ligència emocional (5 cursos)
  • Intel·ligència emocional i resolució de conflictes.
  • Intermediate English Conversation
  • Introducció a Internet de les Coses
  • Introducció a la igualtat de gènere. Conceptes bàsics
  • Introducció al Lean Manufacturing
  • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil
  • L'assetjament en l'àmbit sanitari
  • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
  • La cuina dels arrossos
  • Legislació i normativa relacionada amb el diàleg social
  • Lideratge d'equips (1 curs)
  • Llançament i implantació de productes i serveis
  • Llei de protecció de dades
  • Logística integral
  • M Formació programada per les empreses
  • M Mètode globalitzat. Treball per projectes
  • MF0231 Comptabilitat i fiscalitat
  • MF0261 Tècniques culinàries (1 curs)
  • MF0272 Primers auxilis
  • MF0507 Conducció de persones per itineraris de baixa i mitjana muntanya
  • MF1005 Optimització de la cadena logística (1 curs)
  • MF1015 Gestió de les operacions d'emmagatzematge (1 curs)
  • MF1016 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
  • MF1017 Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
  • MF1018 Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (1 curs)
  • MF1019 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
  • MF1026 Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
  • MF1038 Contextos socials d'intervenció comunitària
  • MF1039 Prevenció de conflictes
  • MF1431 Programacions culturals
  • MF1432 Projectes d'animació cultural (1 curs)
  • MF1433 Màrqueting cultural (1 curs)
  • MOS: Microsoft Office Access (2 cursos)
  • MOS: Microsoft Office Excel (1 curs)
  • MOS: Microsoft Office Excel II (2 cursos)
  • MOS: Microsoft Office PowerPoint (2 cursos)
  • MOS: Microsoft Office Word (3 cursos)
  • MOS: Microsoft Office Word II (3 cursos)
  • Malalts terminals i cures pal·liatives
  • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
  • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
  • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
  • Manteniment d'instal·lacions
  • Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Manteniment de sistemes d'automatització industrial
  • Marc normatiu personal laboral
  • Mecanització per arrencament de ferritja
  • Mecanitzat per arrancada de ferritja
  • Mecanizado por arranque de viruta multinivel torno, fresadora convencional y CNC
  • Mediació comunitària
  • Metodologia ABP en cicles formatius de FP (1 curs)
  • Metodologia CLIL (AICLE)
  • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
  • Metodologia de la dinamització comunitària
  • Millora de la programació didàctica Educació Secundària Educació física
  • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana
  • Mindfulness (2 cursos)
  • Mobilització i trasllat de pacients
  • Muntatge d'instal·acions solars fotovoltàiques
  • Muntatge de sistemes d'automatització industrial
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
  • Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial (1 curs)
  • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
  • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
  • Mètode globalitzat. Treball per projectes
  • Negociació i tancament eficaç de vendes (1 curs)
  • Neurolideratge (1 curs)
  • Neuromàrqueting
  • Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
  • Normativa legal en la implantació de la igualtat de gènere en l'àmbit laboral
  • Nutrició i dietètica (2 cursos)
  • Nòmines i Seguretat Social I
  • Nòmines i Seguretat Social II
  • Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
  • Ofimàtica
  • Operacions bàsiques de cuina
  • Operacions de venda
  • Operador en central receptora d'alarmes
  • Organització comercial
  • Organització d'un sistema d'informació de consum
  • Organització de magatzems
  • Organització i gestió de magatzems
  • Organització sector públic
  • Orientacions Bàsiques en educació secundària
  • Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Infantil
  • Orientacions generals per a la programació d'unitats didàctiques destinades al Cos de professors d'ensenyament secundari
  • Orientacions per a la programació didàctica
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària (4 cursos)
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Anglès
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Educació física
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Francès
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Música
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Orientació Educativa
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Científic-Tecnològic
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Humanístic
  • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
  • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL
  • Orientacions per a la programació didàctica Primària Educació Física
  • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
  • Participació ciutadana
  • Pautes per a l'elaboració del diagnòstic i del pla d'igualtat en l'empresa
  • Personal branding
  • Pla de màrqueting per a dispositius mòbils
  • Plans d' igualtat
  • Pneumàtica. Nivell 1 (1 curs)
  • Pneumàtica. Nivell 2
  • Posicionament web SEO/SEM (1 curs)
  • Postres de restaurant
  • Preelaboració i conservació d'aliments
  • Preparació ACTIC nivell bàsic (1 curs)
  • Preparació ACTIC nivell mitjà (1 curs)
  • Preparació ACTIC nivell superior (1 curs)
  • Preparació accés a l'administració local. Grup A
  • Preparació accés a l'administració local. Grup C
  • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2
  • Preparació de l'oposició al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya. Part General (1 curs)
  • Preparació de l'oposició al cos de bomber/a de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació de l'oposició al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Part general
  • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya
  • Preparació de la prova de coneixement de llengua catalana per a Auxiliars d'hoteleria. Nivell bàsic A2
  • Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius
  • Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
  • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú (1 curs)
  • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria
  • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
  • Preparació oposicions ICS: tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya (1 curs)
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya. Convocatòria discapacitat intel·lectual (1 curs)
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: grup C2
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A1
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2
  • Preparació oposició cos Superior: Casos pràctics
  • Preparació per a l'accés al cos d'Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya
  • Prevenció de riscos ambientals
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) (1 curs)
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)
  • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
  • Primers auxilis (1 curs)
  • Principis coeducatius a l'escola
  • Procediment administratiu
  • Procediment administratiu de les administracions públiques i Règim jurídic del sector públic
  • Procediments de Recursos Humans objectius i lliures de estereotips
  • Processos per arrencament de ferritja (1 curs)
  • Procés de mecanització per arrencada de ferritja
  • Programació neurolingüística (5 cursos)
  • Programar en competències
  • Promocions en espais comercials
  • Promoció i negoci a través de les xarxes socials
  • Protocols per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe: formació de la persona de referència
  • Publicació de pàgines web
  • Rebosteria
  • Replantejament d'instal·lacions solars fotovoltàiques
  • Resolució de conflictes (1 curs)
  • Resolució de conflictes i mediació escolar
  • Robòtica
  • Salut emocional per a educadors i docents
  • Salut i exercici físic per l'esquena
  • Seguretat a Internet i dispositius mòbils
  • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupaciót
  • Sensibilització i prevenció de l'assetjament
  • Serveis assistencials a persones amb dependència
  • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
  • Serveis assistencials en salut mental
  • Sistema smed i metodologia 5S
  • Sistemes de gestió ambiental
  • Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
  • Soldadura: MIG-MAG (1 curs)
  • Soldadura: TIG (2 cursos)
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà)
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic)
  • TEI_Preparació concurs oposició
  • TIS_Pack preparació oposicions (Actic bàsic)
  • TIS_Pack preparació oposicions (Actic mitjà)
  • Taller de preparació de les proves d'avaluació de les competències professionals
  • Tapes, canapès i pinxos (1 curs)
  • Tecnologia específica d'automoció: Software
  • Transport de seguretat
  • Treball amb les intel·ligències múltiples
  • Treball en equip
  • Tècniques de massatge
  • Tècniques de negociació
  • Tècniques de relaxació (1 curs)
  • Tècniques de venda i formació de venedors (1 curs)
  • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització
  • UF0926 Disseny i organització del magatzem
  • UF0927 Gestió de l'equip de treball del magatzem
  • UF2286 - Disseny i gestió d'Itineraris per baixa i mitja muntanya
  • UF2287 - Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya
  • UF2288 - Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya
  • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació
  • Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar (2 cursos)
  • Vigilant d'explosius
  • Violència masclista a la escola
  • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa
  • Xarxes socials
  • internet de les coses (nivell avançat) (1 curs)

Cursos amb preinscripcions obertes


  • A2.D Llengua de Signes Catalana - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 26-03-2020 a 07-05-2020
  • Acompanyament durant el procés de dol - + TALENT del 03-03-2020 a 24-03-2020
  • Acompanyament durant el procés de dol - Fundació Paco Puerto del 23-04-2020 a 07-05-2020
  • Alemany A2.B - Fundació Paco Puerto del 16-03-2020 a 08-07-2020
  • Anglès A2.B - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-04-2020 a 02-07-2020
  • Anglès B1.A - Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) del 01-04-2020 a 09-06-2020
  • Anglès B1.B - CCOO Cornellà del 15-04-2020 a 29-06-2020
  • Anglès B1.B - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 26-03-2020 a 02-06-2020
  • Anglès B1.B - + TALENT del 09-03-2020 a 27-05-2020
  • Anglès B1.C - CCOO Girona del 10-03-2020 a 21-05-2020
  • Anglès B1.C - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 12-02-2020 a 22-04-2020
  • Anglès B1.D - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 27-04-2020 a 29-06-2020
  • Anglès B2.B - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 24-03-2020 a 28-05-2020
  • Anglès B2.B - CCOO Reus del 23-03-2020 a 08-06-2020
  • Anglès B2.B - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 05-03-2020 a 30-04-2020
  • Anglès B2.D - ASSOCIACIÓ MIFAS del 25-03-2020 a 17-06-2020
  • Anglès C1.A - Fundació Paco Puerto del 22-04-2020 a 01-07-2020
  • Anglès C1.D - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 23-03-2020 a 03-06-2020
  • Anglès C2.D - Fundació Paco Puerto del 04-03-2020 a 20-05-2020
  • Atenció a la diversitat: dislèxia - Fundació Paco Puerto del 14-03-2020 a 25-04-2020
  • Atenció infermera al pacient oncològic - CCOO Tortosa del 18-03-2020 a 01-04-2020
  • Automatització Programable I - INSTITUT EL PALAU del 12-03-2020 a 23-04-2020
  • Automatització Programable I - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 17-04-2020 a 29-06-2020
  • Automatització Programable I - FUNDACIÓ LACETÀNIA del 16-03-2020 a 01-06-2020
  • Automatització Programable II - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 16-03-2020 a 04-05-2020
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Reus del 13-03-2020 a 28-03-2020
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Cornellà del 20-04-2020 a 30-04-2020
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO LLEIDA del 28-02-2020 a 28-03-2020
  • Comerç electrònic i botiga virtual - EFOSI del 26-02-2020 a 01-04-2020
  • Community manager - Fundació Paco Puerto Terrassa del 17-03-2020 a 12-05-2020
  • Comptabilitat bàsica - Fundació Paco Puerto Terrassa del 24-02-2020 a 22-04-2020
  • Comptabilitat bàsica - INSTITUT CARLES VALLBONA del 23-04-2020 a 30-06-2020
  • Controlador d'accessos - CCOO LLEIDA del 26-02-2020 a 29-04-2020
  • Cuina - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 24-02-2020 a 01-04-2020
  • Cuina de temporada - FUNDACIO PER A JOVES LA CARENA del 10-03-2020 a 24-03-2020
  • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable - CCOO Cornellà del 27-04-2020 a 13-05-2020
  • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - CCOO Cornellà del 21-03-2020 a 09-05-2020
  • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks - IES La Garrotxa del 03-03-2020 a 13-05-2020
  • Eines de coaching nivell 1 - Fundació Paco Puerto del 17-03-2020 a 02-04-2020
  • Eines de coaching nivell 1 - + TALENT del 22-04-2020 a 25-05-2020
  • El menjador escolar - + TALENT del 03-03-2020 a 24-03-2020
  • Electricitat industrial - IES La Garrotxa del 25-02-2020 a 12-05-2020
  • Electricitat industrial - FUNDACIÓ LACETÀNIA del 03-03-2020 a 14-05-2020
  • Enologia - FLIX GESTIÓ D'INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM del 17-04-2020 a 05-06-2020
  • Ergonomia i higiene postural - CONSORCI SANITARI TERRASSA del 27-04-2020 a 27-05-2020
  • Fabricació additiva per impressió 3D - INSTITUT EL PALAU del 09-03-2020 a 02-04-2020
  • Francès A1.A - INSTITUT EL PALAU del 11-05-2020 a 29-06-2020
  • Francès A2.B - EFOSI del 23-04-2020 a 21-07-2020
  • Gestió administrativa sanitària - CCOO Cornellà del 10-03-2020 a 02-04-2020
  • Gestió de l'estrés - INSTITUT CARLES VALLBONA del 21-04-2020 a 14-05-2020
  • Gestió de l'estrés - ALERTA PREVENCIÓ, SL del 09-03-2020 a 25-03-2020
  • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris - ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, FP del 20-04-2020 a 04-05-2020
  • Habilitats de comunicació - CCOO Cornellà del 21-03-2020 a 09-05-2020
  • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 14-05-2020 a 11-06-2020
  • Intel·ligència emocional - + TALENT del 10-03-2020 a 16-04-2020
  • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto del 03-03-2020 a 31-03-2020
  • Intel·ligència emocional - INSTITUT CARLES VALLBONA del 02-03-2020 a 01-04-2020
  • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto del 23-03-2020 a 04-05-2020
  • Intel·ligència emocional - ASSOCIACIÓ MIFAS del 16-04-2020 a 19-05-2020
  • internet de les coses (nivell avançat) - Fundació Paco Puerto del 07-03-2020 a 28-03-2020
  • Lideratge d'equips - + TALENT del 16-03-2020 a 27-04-2020
  • Metodologia ABP en cicles formatius de FP - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 02-03-2020 a 23-03-2020
  • MF0261 Tècniques culinàries - IES ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA del 25-02-2020 a 27-05-2020
  • MF1005 Optimització de la cadena logística - CCOO Cornellà del 31-03-2020 a 30-04-2020
  • MF1015 Gestió de les operacions d'emmagatzematge - CCOO Cornellà del 28-02-2020 a 30-03-2020
  • MF1018 Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions - Fundació Paco Puerto del 24-02-2020 a 13-03-2020
  • MF1432 Projectes d'animació cultural - IES MONTILIVI del 26-02-2020 a 01-07-2020
  • MF1433 Màrqueting cultural - IES MONTILIVI del 27-02-2020 a 30-06-2020
  • Mindfulness - Fundació Paco Puerto del 05-03-2020 a 24-03-2020
  • Mindfulness - CCOO Mataró del 16-03-2020 a 27-04-2020
  • MOS: Microsoft Office Access - + TALENT del 25-02-2020 a 21-04-2020
  • MOS: Microsoft Office Access - INSTITUT CARLES VALLBONA del 22-04-2020 a 10-06-2020
  • MOS: Microsoft Office Excel - IES MONTILIVI del 24-03-2020 a 19-05-2020
  • MOS: Microsoft Office Excel II - INSTITUT CARLES VALLBONA del 24-03-2020 a 30-04-2020
  • MOS: Microsoft Office Excel II - Fundació Paco Puerto Terrassa del 27-02-2020 a 31-03-2020
  • MOS: Microsoft Office PowerPoint - + TALENT del 27-04-2020 a 08-06-2020
  • MOS: Microsoft Office PowerPoint - Fundació Paco Puerto del 21-04-2020 a 28-05-2020
  • MOS: Microsoft Office Word - CCOO Tarragona del 16-03-2020 a 06-05-2020
  • MOS: Microsoft Office Word - Fundació Paco Puerto Manresa del 26-03-2020 a 21-05-2020
  • MOS: Microsoft Office Word - Fundació Paco Puerto Terrassa del 09-03-2020 a 17-04-2020
  • MOS: Microsoft Office Word II - + TALENT del 11-03-2020 a 22-04-2020
  • MOS: Microsoft Office Word II - Fundació Paco Puerto Terrassa del 20-04-2020 a 13-05-2020
  • MOS: Microsoft Office Word II - Fundació Paco Puerto Terrassa del 18-04-2020 a 23-05-2020
  • Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 25-02-2020 a 22-06-2020
  • Negociació i tancament eficaç de vendes - ASSOCIACIÓ MIFAS del 21-04-2020 a 14-05-2020
  • Neurolideratge - Fundació Paco Puerto Terrassa del 04-03-2020 a 01-04-2020
  • Nutrició i dietètica - ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, FP del 09-03-2020 a 01-04-2020
  • Nutrició i dietètica - + TALENT del 15-04-2020 a 20-05-2020
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto Terrassa del 04-04-2020 a 30-05-2020
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - + TALENT del 28-03-2020 a 30-05-2020
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - + TALENT del 27-03-2020 a 29-05-2020
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 03-04-2020 a 05-06-2020
  • Pneumàtica. Nivell 1 - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 15-04-2020 a 20-05-2020
  • Posicionament web SEO/SEM - + TALENT del 23-04-2020 a 03-07-2020
  • Preparació ACTIC nivell bàsic - del 01-02-2020 a 01-08-2020
  • Preparació ACTIC nivell mitjà - del 01-02-2020 a 01-08-2020
  • Preparació ACTIC nivell superior - + TALENT del 02-03-2020 a 18-05-2020
  • Preparació d'oposicions per a Auxiliars de gestió C2 Ajuntament de Terrassa - Fundació Paco Puerto Terrassa del 05-03-2020 a 26-03-2020
  • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya. Part General - Fundació Paco Puerto del 29-02-2020 a 06-06-2020
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya - Fundació Paco Puerto del 04-03-2020 a 03-06-2020
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya. Convocatòria discapacitat intel·lectual - Fundació Paco Puerto del 12-03-2020 a 18-06-2020
  • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú - Fundació Paco Puerto del 02-03-2020 a 21-07-2020
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - EFOSI del 05-03-2020 a 02-04-2020
  • Primers auxilis - Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) del 07-04-2020 a 30-04-2020
  • Processos per arrencament de ferritja - INSTITUT EL PALAU del 21-04-2020 a 19-05-2020
  • Programació neurolingüística - ASSOCIACIÓ MIFAS del 05-03-2020 a 14-04-2020
  • Programació neurolingüística - + TALENT del 02-03-2020 a 01-04-2020
  • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto del 14-04-2020 a 12-05-2020
  • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto Terrassa del 15-04-2020 a 13-05-2020
  • Programació neurolingüística - INSTITUT CARLES VALLBONA del 15-04-2020 a 18-05-2020
  • Resolució de conflictes - CCOO Cornellà del 03-03-2020 a 02-04-2020
  • Soldadura: MIG-MAG - INSTITUT EL PALAU del 03-03-2020 a 15-04-2020
  • Soldadura: TIG - IES La Garrotxa del 03-03-2020 a 05-05-2020
  • Soldadura: TIG - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 19-03-2020 a 04-06-2020
  • Tapes, canapès i pinxos - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 15-04-2020 a 04-05-2020
  • Tècniques de relaxació - CCOO Cornellà del 14-03-2020 a 18-04-2020
  • Tècniques de venda i formació de venedors - ASSOCIACIÓ MIFAS del 04-03-2020 a 06-05-2020
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - Fundació Paco Puerto Terrassa del 21-03-2020 a 23-05-2020
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - + TALENT del 16-04-2020 a 28-05-2020