• Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Administració_Funció Pública (Oposicions)
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Ensenyament i formació
 • Fabricació mecànica
 • Formació complementària transversal
 • Hostaleria i turisme
 • Idiomes
 • Imatge i so
 • Indústria alimentària
 • Informàtica i comunicacions
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Instal·lació i manteniment
 • Activitats culturals i recreatives
 • Activitats físiques i esportives recreatives
 • Administració i auditoria (1 curs)
 • Agricultura
 • Alemany
 • Anglès (1 curs)
 • Assistència social
 • Atenció al client (2 cursos)
 • Atenció sanitària (no infermeria) (2 cursos)
 • Atenció social
 • Autonòmica: Generalitat (2 cursos)
 • Català
 • Compra-Venda (3 cursos)
 • Construccions metàl·liques i soldadura (1 curs)
 • Control i seguretat
 • Convivència i mediació escolar
 • Cures auxiliars i infermeria (6 cursos)
 • Desenvolupament
 • Dietètica (1 curs)
 • Disseny i multimèdia
 • Edició
 • Educació
 • Electricitat (1 curs)
 • Electromecànica de vehicles
 • Energia renovable
 • Equips electrònics
 • Especialització
 • Formació i educació
 • Forn, pastisseria, confiteria
 • Francès
 • Funció pública
 • Gestió ambiental
 • Gestió i consultoria empresarial-legislació
 • Habilitats personals i interpersonals (12 cursos)
 • Igualtat a l'àmbit laboral i educatiu
 • Indústries de begudes
 • Informació i comunicació
 • Informàtica
 • Intervenció educativa (8 cursos)
 • Llengua de signes
 • Local: Ajuntaments i Diputacions
 • Logística comercial i gestió del transport
 • Maquinària i equips industrials (1 curs)
 • Mecànica (1 curs)
 • Metodologia didàctica
 • Màrqueting i relacions públiques (2 cursos)
 • Ofimàtica i Internet (3 cursos)
 • Orientació laboral
 • Produccions fotogràfiques (1 curs)
 • Qualitat
 • Ramaderia
 • Recursos humans i personal
 • Restauració (3 cursos)
 • Rus
 • Sanitat: ICS
 • Seguretat i salut laboral (1 curs)
 • Serveis i productes sanitaris
 • Transport per carretera
 • Turisme
 • Tècnic de formació
 • A2.A Llengua de Signes Catalana
 • A2.B Llengua de Signes Catalana
 • A2.C Llengua de Signes Catalana
 • A2.D Llengua de Signes Catalana
 • ADOBE Ilustrator I
 • ADOBE Photoshop
 • Acompanyament durant el procés de dol (1 curs)
 • Activitat de les administracions públiques. La contractació
 • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)
 • Agents del procès comunitari
 • Alemany A1.A
 • Alemany A1.B
 • Alemany A2.A
 • Alemany A2.B
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital (1 cu