Anglès B.1.C

Dates: 12-01-2022 al 23-03-2022

Hores: 60 (30 teleformació) últimes places

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
IFCD0210_MF0491_Programació web a l'entorn client

Dates: 17-01-2022 al 17-03-2022

Hores: 180                 últimes places

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Anglès B.2.D

Dates: 17-01-2022 al 23-03-2022

Hores: 60                 últimes places

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
SSCS0208_MF1019_Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions

Dates: 17-01-2022 al 02-03-2022

Hores: 130                 últimes places

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Català C

Dates: 18-01-2022 al 19-05-2022

Hores: 120                 últimes places

Subvencionat


Localitat: Terrassa

més informació
Prevenció, detecció i actuació davant situacions d'abús sexual infantil

Dates: 22-01-2022 al 12-02-2022

Hores: 20                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Lideratge d'equips

Dates: 24-01-2022 al 23-02-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Granollers

més informació
Radioscòpia

Dates: 24-01-2022 al 27-01-2022

Hores: 20                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
Comptabilitat avançada

Dates: 24-01-2022 al 08-03-2022

Hores: 60                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Habilitats de comunicació

Dates: 24-01-2022 al 23-02-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Educació inclusiva: autisme

Dates: 24-01-2022 al 07-03-2022

Hores: 35 (9 a.virtual) (26 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
ADOBE Photoshop

Dates: 24-01-2022 al 28-03-2022

Hores: 45 (12 a.virtual) (33 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
MOS: Microsoft Office Excel

Dates: 24-01-2022 al 28-02-2022

Hores: 45 (29 teleformació) inici immediat

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana

Dates: 24-01-2022 al 23-02-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Granollers

més informació
ADOBE Illustrator I

Dates: 24-01-2022 al 28-03-2022

Hores: 50 (14 a.virtual) (36 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N3

Dates: 24-01-2022 al 17-10-2022

Hores: 180                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Educació inclusiva: TDA

Dates: 25-01-2022 al 17-02-2022

Hores: 20 (5 a.virtual) (15 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Autocad 2D

Dates: 25-01-2022 al 08-03-2022

Hores: 40                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Community manager

Dates: 25-01-2022 al 21-03-2022

Hores: 50 (24 a.virtual) (26 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

Dates: 25-01-2022 al 31-03-2022

Hores: 60                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Comerç electrònic i botiga virtual

Dates: 25-01-2022 al 15-03-2022

Hores: 45 (12 a.virtual) (33 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
COML0309_Organització i gestió de magatzems

Dates: 25-01-2022 al 28-04-2022

Hores: 310                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Reus

més informació
Anglès C.1.A

Dates: 25-01-2022 al 24-03-2022

Hores: 60                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Anglès B.1.A

Dates: 26-01-2022 al 06-04-2022

Hores: 60                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Granollers

més informació
Alemany A1.A

Dates: 26-01-2022 al 25-04-2022

Hores: 75                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
MOS: Microsoft Office PowerPoint

Dates: 26-01-2022 al 23-02-2022

Hores: 35 (27 teleformació) inici immediat

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Xarxes socials

Dates: 26-01-2022 al 28-02-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Coaching de fortaleses

Dates: 26-01-2022 al 02-03-2022

Hores: 40                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N3

Dates: 27-01-2022 al 04-10-2022

Hores: 180                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Google analytics I google metatags

Dates: 28-01-2022 al 01-04-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Altes capacitats: intervenció educativa

Dates: 29-01-2022 al 05-03-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Coaching de fortaleses

Dates: 29-01-2022 al 19-03-2022

Hores: 40                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies

Dates: 31-01-2022 al 10-02-2022

Hores: 35                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Fabricació additiva per impressió 3D

Dates: 31-01-2022 al 01-03-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: St.Andreu de la Barca

més informació
Com parlar en públic

Dates: 01-02-2022 al 22-02-2022

Hores: 20                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Granollers

més informació
Mindfulness

Dates: 01-02-2022 al 03-03-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Anglès B.2.A

Dates: 01-02-2022 al 31-03-2022

Hores: 60 (30 a.virtual) (30 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar

Dates: 03-02-2022 al 07-03-2022

Hores: 40 (13 a.virtual) (27 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Anglès B.2.C

Dates: 03-02-2022 al 05-04-2022

Hores: 60 (30 a.virtual) (30 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Introducció a Internet de les Coses

Dates: 03-02-2022 al 01-03-2022

Hores: 20                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
COML0309_UF0927_Gestió de l'equip de treball del magatzem

Dates: 03-02-2022 al 10-02-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Google analytics I google metatags

Dates: 04-02-2022 al 01-04-2022

Hores: 30                 inici immediat

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Nòmines i Seguretat Social I

Dates: 05-02-2022 al 12-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
MOS: Microsoft Office Excel

Dates: 05-02-2022 al 02-04-2022

Hores: 45 (29 teleformació)

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Altes capacitats: intervenció educativa

Dates: 05-02-2022 al 26-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
Cuina

Dates: 07-02-2022 al 16-03-2022

Hores: 40                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Català. Certificat de nivell superior de català (C2)

Dates: 07-02-2022 al 11-05-2022

Hores: 90                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
MOS: Microsoft Office Word

Dates: 07-02-2022 al 04-04-2022

Hores: 45 (11 a.virtual) (34 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Community manager

Dates: 07-02-2022 al 21-03-2022

Hores: 50                

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Manteniment d'instal·lacions

Dates: 14-02-2022 al 05-04-2022

Hores: 120                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
Nòmines i Seguretat Social I

Dates: 14-02-2022 al 09-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
SSCG0209_MF1038_Contextos socials d'intervenció comunitària

Dates: 14-02-2022 al 23-03-2022

Hores: 50                

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Gestió de l'estrès

Dates: 14-02-2022 al 11-03-2022

Hores: 20                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Programació neurolingüística

Dates: 15-02-2022 al 17-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Comunicació no violenta

Dates: 15-02-2022 al 15-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N3

Dates: 15-02-2022 al 17-11-2022

Hores: 180                

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Eines de coaching nivell 1

Dates: 15-02-2022 al 17-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Automatització Programable II

Dates: 15-02-2022 al 15-03-2022

Hores: 60                

Subvencionat


Localitat: St.Andreu de la Barca

més informació
Educació inclusiva: autisme

Dates: 16-02-2022 al 30-03-2022

Hores: 35 (9 a.virtual) (26 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament

Dates: 16-02-2022 al 09-03-2022

Hores: 15                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Gestió de l'estrès

Dates: 17-02-2022 al 08-03-2022

Hores: 20                

Subvencionat


Localitat: Terrassa

més informació
Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar

Dates: 17-02-2022 al 17-03-2022

Hores: 40 (27 teleformació)

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Diversitat sexual

Dates: 19-02-2022 al 12-03-2022

Hores: 20                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Procés d'informació i decisió en la transformació digital

Dates: 19-02-2022 al 09-04-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Anglès C.1.A

Dates: 21-02-2022 al 13-06-2022

Hores: 60                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies

Dates: 21-02-2022 al 03-03-2022

Hores: 35                

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Aspirant a vigilant de seguretat privada

Dates: 21-02-2022 al 27-05-2022

Hores: 180                

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Manteniment d'instal·lacions

Dates: 21-02-2022 al 22-06-2022

Hores: 120                

Subvencionat


Localitat: Granollers

més informació
Eines de coaching nivell 1

Dates: 21-02-2022 al 23-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)

Dates: 22-02-2022 al 05-04-2022

Hores: 60                

Subvencionat


Localitat: St.Andreu de la Barca

més informació
Anglès B.2.A

Dates: 22-02-2022 al 07-06-2022

Hores: 60 (30 teleformació)

Subvencionat


Localitat: Reus

més informació
Mindfulness

Dates: 22-02-2022 al 24-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
COML0309_Organització i gestió de magatzems

Dates: 22-02-2022 al 31-05-2022

Hores: 310                

Subvencionat


Localitat: Girona

més informació
Finances per a no financers

Dates: 23-02-2022 al 23-03-2022

Hores: 40                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Nòmines i Seguretat Social I

Dates: 23-02-2022 al 28-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Reus

més informació
Intel·ligència emocional

Dates: 23-02-2022 al 22-03-2022

Hores: 30 (5 a.virtual) (22 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Francès B.2.A.

Dates: 24-02-2022 al 24-05-2022

Hores: 60                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
Intel·ligència emocional

Dates: 01-03-2022 al 31-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
Posicionament web SEO/SEM

Dates: 01-03-2022 al 05-05-2022

Hores: 60                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Eines de coaching nivell 1

Dates: 02-03-2022 al 04-04-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Granollers

més informació
Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana

Dates: 03-03-2022 al 31-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Mindfulness

Dates: 07-03-2022 al 30-03-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
MOS: Microsoft Office Word

Dates: 09-03-2022 al 06-04-2022

Hores: 45 (34 teleformació)

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Tècniques de relaxació

Dates: 10-03-2022 al 29-03-2022

Hores: 20                

Subvencionat


Localitat: Terrassa

més informació
Mètode globalitzat. Treball per projectes

Dates: 12-03-2022 al 09-04-2022

Hores: 20 (5 a.virtual) (15 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Com elaborar un pla de màrqueting digital

Dates: 14-03-2022 al 11-05-2022

Hores: 50                

Subvencionat


Localitat: Terrassa

més informació
Eines de coaching nivell 1

Dates: 15-03-2022 al 25-04-2022

Hores: 30 (12 a.virtual) (15 teleformació)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
FMEH0109_MF0090_Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja

Dates: 18-03-2022 al 25-05-2022

Hores: 230                

Subvencionat


Localitat: St.Andreu de la Barca

més informació
IFCD0210_MF0492_Programació web a l'entorn servidor

Dates: 21-03-2022 al 16-06-2022

Hores: 240 (235 a.virtual)

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
La cuina dels arrossos

Dates: 21-03-2022 al 04-04-2022

Hores: 16                

Subvencionat


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
El menjador escolar

Dates: 24-03-2022 al 12-05-2022

Hores: 20                

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies

Dates: 25-03-2022 al 09-04-2022

Hores: 35                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
Mindfulness

Dates: 26-03-2022 al 07-05-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Anglès B.2.A

Dates: 28-03-2022 al 20-06-2022

Hores: 60 (30 teleformació)

Subvencionat


Localitat: Lleida

més informació
Anglès B.2.B

Dates: 28-03-2022 al 25-05-2022

Hores: 60 (30 teleformació)

Subvencionat


Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Comunicació no violenta

Dates: 01-04-2022 al 08-04-2022

Hores: 30                

Subvencionat


Localitat: Barcelona

més informació
Preparació ACTIC nivell avançat

Dates: Matricula oberta tot l'any

Hores: 50                 inici immediat

Preu:120€ Afiliats:90€


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Preparació ACTIC nivell bàsic

Dates: Matricula oberta tot l'any

Hores: 26                 inici immediat

Preu:60€ Afiliats:30€


Localitat: *** ONLINE ***

més informació
Preparació ACTIC nivell mitjà

Dates: Matricula oberta tot l'any

Hores: 70                 inici immediat

Preu:80€ Afiliats:40€


Localitat: *** ONLINE ***

més informació