Finalització CDP Dinamització cultural a Girona

El passat 27 de Juny va finalitzar la formació tèorica del certificat de professionalitat de Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals a Girona.

És la primera promoció d’aquest certificat que realitzem a Girona i és la segona localitat on el realitzem, ja que el certificat ja ha estat impartir a Barcelona en altres convocatòries.

La realització del certificat ha estat un èxit i durant els propers mesos de juliol, setembre i octubre els i les alumnes realitzaren les seves pràctiques professionals en empreses del sector.

D’aquesta manera, un cop realitzades les pràctiques, obtindran el certificat de professionalitat i per tant, una qualificació reconeguda que els permetrà actuar professionalment en el camp cultural.

Alumnes del CDP Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals a Girona.