Oferta de feina: Comercial en formació

LA FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L´ESTUDI “PACO PUERTO” NECESSITA COBRIR EL SEGÜENT LLOC DE TREBALL:

I.- TIPUS DE PLAÇA A COBRIR

COMERCIAL EN FORMACIÓ

II.- TASQUES A REALITZAR

· Prospecció i captació de clients.
· Concertació i realització de visites comercials.
· Seguiment i gestió de clients.
· Informació i assessorament sobre formació bonificada.

III.- CONDICIONS LABORALS DE LA PLAÇA A COBRIR

Nivell professional: F
Tipus de contracte: Obra i Servei.
Lloc de treball: Barcelona i província.
Retribució: 26.548,97euros bruts anuals més bo variable del 10% sobre salari brut.
Jornada: Completa.
Incorporació: immediata.

IV.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS a valorar

· Formació en tècniques de venda i gestió comercial.
· Experiència prèvia com a comercial en venda de serveis. Valorable en el sector de la formació.
· Experiència com a tècnic/a de formació i en la gestió de formació programada per les empreses (bonificacions).
· Coneixement d’informàtica a nivell usuari, gestor de correu electrònic i cercador d’Internet.
· Habilitats comunicatives i de negociació. Orientació comercial i al client. Capacitat d’organització i planificació. Orientació a objectius.
· Carnet de conduir i vehicle propi.
· Flexibilitat horària. Disponibilitat per viatjar per tota la província de Barcelona.

Es valorarà el coneixement de l’estructura sindical i qualsevol altra circumstància rellevant que la persona sol·licitant vulgui fer constar en el seu currículum.

V.- ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic a:

Fundació Paco Puerto – Referència: Comercial en formació

Correu electrònic: mpalau@ccoo.cat

La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 26 de gener de 2020.

Es farà una preselecció de currículums. Aquelles persones que resultin més adients al lloc de treball seran convocades via correu electrònic per a la realització d’una prova i d’una entrevista personal.

VI.- COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció estarà formada per:

· Dues persones en representació de la fundació.

· Una persona en representació del Comitè d’Empresa.