Oferta de feina: Tècnic/a auxiliar de formació a Girona

La Fundació Paco Puerto necessita cobrir una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR DE FORMACIÓ a Girona.

TASQUES A REALITZAR:
– Tutoria i coordinació pedagògica d’alumnes i formadors i formadores.
– Gestió tècnico-administrativa de cursos.

CONDICIONS LABORALS
· Nivell professional: E1
· Tipus de contracte: obra o servei
· Lloc de treball: Girona
· Retribució: 18.254,93 euros bruts anuals
· Jornada: 25 hores setmanals
Dilluns a divendres (combinant matins i tardes alternativament cada setmana. Horari flexible.)
· Incorporació: 2 de desembre del 2019

REQUISITS:
· Titulació acadèmica: llicenciatura o diplomatura universitària.
· Experiència prèvia: tutoria d’alumnes i formadors i formadores, gestió i coordinació de cursos, disseny de propostes formatives, consultoria en formació privada i bonificada per a empreses.
· Formació complementària en els àmbits relacionats de formació, teleformació…
· Coneixement del territori.
· Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari, gestor de correu electrònic i cercador d’Internet.
· Coneixements d’aplicacions de gestió de formació.
· Disponibilitat horària flexible.
· Carnet de conduir i vehicle propi.
· Iniciativa resolució de problemes, treball en equip, capacitat d’organització, orientació al client, comunicació i orientació a objectius.

Es valorarà el coneixement de l’estructura sindical i qualsevol altra circumstància rellevant que la persona sol·licitant vulgui fer constar en el seu currículum.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic a:

Fundació Paco Puerto – Referència: tècnic/a Girona

Correu electrònic: mpalau@ccoo.cat

La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 22 de novembre del 2019.

Es farà una preselecció de currículums. Aquelles persones que per formació i/o experiència professional resultin més adients al lloc de treball seran convocades via correu electrònic per fer una prova i una entrevista personal.