Formador/a Català nivell C per a Cornellà

La Fundació Paco Puerto necessita cobrir vacant de formador/a de Català nivell C.

Els requisits del formador/a són els següents:

Formació:

– Titulació universitària en Filologia catalana o Mestre de català
– Qualsevol altre títol oficial en el marc de l’educació superior més nivell superior de català.
– Traducció i Interpretació, sempre que la llengua A (llengua de referència per fer les traduccions de les altres llengües) sigui el català

Experiència docent:

– Llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, Mestre, Psicologia o d’un títol universitari oficial de postgrau en els citats àmbits
– Certificat d’Aptitud Pedagògica o equivalent
– Certificat de professionalitat de formador ocupacional o de docència de la formació professional per a l’ocupació
– Acreditar més de 200 hores d’experiència docent

Es valorarà experiència en la impartició de cursos preparatoris per a l’obtenció del nivell C de català.

Les persones interessades hauran d’adreçar el seu CV a Hilario Aguilar, coordinador del curs, a l’adreça haguilar@ccoo.cat